POLNJENJE SRCA

  Osebna rast 

 

    

Osebna rast

Osebna rast in duhovna rast sta pojma, ki kljub protislovju besed v pogovornem jeziku pri večini predstavljata oz. opisujeta isti proces. Ko govorimo o osebni rasti, imamo v mislih proces v katerem se izrazi naša lastna veličina, naše sposobnosti, talenti, naša prava izvorna nepogojena narava. Ker le to v misticizmu imenujemo duša oz. zavest, bi namesto osebna rast lahko uporabili tudi besedno zvezo, duhovna rast.

   Če podrobneje pogledamo besedo osebna, oseba oz. persona, vidimo da izvira iz latinskega jezika in predstavlja masko. V tem kontekstu bi osebna rast pomenila širjenje ali poveličevanje predstave ki jo imamo o sebi, podobe ki jo kažemo svetu oz. z vloge ki jo igramo. Predstavljala bi pravo nasprotje duhovni rasti.

   Razlika in tudi rešitev kot jo vidimo na HowToBe.si zato ni v spremembi vloge, pač pa v višjem zavedanju. Visoko ozaveščeni ljudje svojo vlogo igrajo zavestno, velika večina pa je vanjo ujeta in prav tu postanejo stvari zapletene. Stanju ujetosti oz. poistovetenju z obliko, miselno, čustveno ali fizično, bi prav lahko nadeli ime shizofrenija, če seveda ne bi bilo tako splošno razširjeno, da je postalo nezavedno in družbeno sprejemljivo - normalno. Osebna rast je duhovna rast.

Osebna rast - rast ljubezni - Osebna rast

Osebna rast   Medtem ko je v rubriki čiščenje uma, kjer je glavni namen osvoboditev od negativnega razmišljanja in zapuščanje preteklosti, pomembna predvsem iskrenost, je na oddelku polnjenje srca najbolj pomembna lepota. Lepota je frekvenca srca, frekvenca radosti, ljubezni. Ljudje ki ne vidijo lepote sedanjega trenutka, se nahajajo v preteklosti. Preteklosti, ki je kot spomin odtisnjena v njihovo zavest oz. podzavest. Dokler ne presežemo preteklosti, podedovanih vzorcev razmišljanja in čutenja, nimamo vpliva nad sedanjim trenutkom.

Rubrika čiščenje uma je namenjena ravno temu. Ozaveščanju, preseganju in odpuščanju. Trem nepogrešljivim gradnikom za duhovno oz. osebno rast.  Šele ko smo čisti mentalne krame, oz. ko na nas več nima vpliva, se lahko svobodno odločamo. Začutimo radost in ljubezen sedanjega trenutka. Ko damo srcu prosto pot, lahko nastane čudovita kreacija, pesem, zgodba ali slika. Ko odložimo bremena preteklosti, lahko začutimo kakšno je naše življenjsko poslanstvo, po kakšnem življenju hrepeneni naša duša, kam nas vleče naše srce. Če začutite željo po ustvarjanju in izražanju, lahko v pripadajoči formular, na list papirja ali v svoj dnevnik, vpišete izraz hvaležnosti, vizijo dovršenosti ali preprosto zgodbo, s katero lahko sami premaknete mejo verjetnosti. Če še ne veste kako začeti, vam ponujamo tri smernice za osebno rast. Osebna rast

  1. Novo rojstvo

   V našem življenju obstajata dva najpomembnejša datuma. Prvi je bil dan, ko smo se rodili in drugi, mogoče še pomembnejši dan, ko ugotovimo, zakaj smo se rodili. Če je vaše življenje prazno, enolično in monotono, če ne čutite radosti do življenja, strasti in enormne količine energije, ki vas podpira, pomeni, da ne živite svojega življenja, svojega življenjskega poslanstva. Pomeni, da ste pot srca in ljubezni zamenjali za pot mentala in pravil, predsodkov in strahov. Največje bogastvo je biti to kar si in živeti življenje, za katerega si ustvarjen. Življenje najveličastnejše vizije, ki si jo lahko zamislite. Zapišite jo v polje manifestacije kot priznanje in prevzem odgovornosti za novo življenje. Odgovorite si na vprašanje, kdo sem na nivoju kjer ni več strahov in omejitev.

   ps.: Pišemo v sedanjiku, v 1. osebi in v trdilni obliki. Ne opiramo se na um. Zaradi njega smo se znašli tu, temveč na srce. Začutimo novo realnost izpolnjeno z radostjo. Ta je že v nas; od nekdaj, samo slišali je nismo. Prisluhnimo ji torej, jo ubesedimo in ozavestimo. Ne dovolimo negativnim prepričanjem, da nas pri tem omejujejo. Pišemo brez omejitev. Omejitve so stvar uma, mi pa iščemo pot srca. Osebna rast naj bo rast ljubezni.

Naša želja je objaviti nekaj vaših najbolj zanimivih in navdihujočih življenjskih vizij, ciljev, odločitev in jih v razmislek predstaviti našim bralcem. Če se strinjate s potencialno javno objavo in odobravate komentiranje vaših objav s strani naših obiskovalcev, vas prosimo, da izpolnite odobritveno okno v kontaktnem obrazcu. Če ne, preprosto pustite okno prazno. Osebna rast je Duhovna rast.

  1. Moja kreacija

   Če čutite željo oz. težnjo, da bi globino svojega notranjega prostranstva, bolečino, trpljenje ali radost in veselje pretvorili v očem vidno, umu razumljivo ali duši prepoznavno obliko, lahko to storite z vpisom v za to pripravljeni obrazec. Pretvorba naših v globino potisnjenih občutkov v zavestno obliko je zdravilna in osvobajajoča hkrati. Pisanje pesmi, pravljic ali kakršna koli druga oblika "umetniškega" izražanja je orodje za prebujanje kreativnosti, strasti, s tem pa naše prave, izvorne in ne-pogojene narave. Hkrati je oblika prehoda v svet brez omejitev in okov. V svet, ki smo ga, da bi postali koristni del materialistično usmerjene družbe, nekoč morali zapustiti. Z njim smo zapustili tudi vso čarobnost, pravljičnost in brezskrbnost otroškega sveta; sveta domišljije, ter pristne, iskrene, in nedolžne ljubezni. Ljubezni, ki daje, ljubezni, ki zdravi, ljubezni, ki v zameno ne zahteva ničesar. Osebna rast ni rast osebnosti, pač pa neosebnih veličin.

   Nekaj najbolj izvirnih in otipljivih del bomo z vašim privoljenjem tudi objavili. Najprej na naši spletni strani, kasneje pa predvidoma tudi v knjižni obliki. Če ste torej pripravljeni deliti delčke sebe, delčke svojega sveta še z drugimi, in če odobravate komentiranje teh s strani naših bralcev, vas prosimo, da izpolnite odobritveno okno v kontaktnem obrazcu spodaj. Veseli bomo vaših kreacij in veseli bomo, če nam jih bo dano podeliti z drugimi. Osebna rast

  1. Prošnja

   Če ne verjamete v svoje lastne sposobnosti, oz. ste soočeni s položajem, ki jih presega, lahko svoje želje oz. prošnje izrazite neki višji sili. Izrazite jo lahko vesolju, bogu, prijatelju, znancu ali neznancu, angelu ali svetniku. Ni pomembno komu. Pomembno je, da to energijo začutite in ji zaupate. Pomembno je, da vas navdaja z občutkom vere, ljubezni in topline v vašem srcu. Zapišite pozitivno trditev zase ali za druge. Zapišite jo tudi takrat, ko bo vse temno in brezupno. Dovolite, da se iz teme rodi svetloba. Tema je pravzaprav pogoj, da se svetloba lahko izrazi. Dovolite, da se iz "slabega" izlušči dobro. Tako kot je tema pogoj za izraz svetlobe, je tudi slabo pomembno za izražanje dobrote. Torej je dobro. Takšen bo postal tudi naš odnos do stvari, situacij ali sočloveka, ko se bodo kot posledica novega načina razmišljanja, dojemanja in delovanja, iz podzavesti pričeli luščiti in odpadati naši podedovani in privzgojeni zavirajoči vedenjski vzorci. Konflikt med umom in srcem bo tako vse manjši, mi pa močnejši, umirjeni in srečnejši. Osebna rast je rast naših potencialov.

    Nekaj najbolj iskrenih, gorečih in navdihujočih prošenj oz. molitev, bi z vašim privoljenjem tudi objavili. Tako pripete v svetovnem spletu bodo posredovane v kolektivno zavest, ki tvori in oblikuje našo realnost. Več ljudi kot se dotakne, večja in močnejša lahko postane, zato je pomembno, da izvira iz srca in je izpolnjena z ljubeznijo. Vljudno vabljeni k soustvarjanju nove zemlje, nove realnosti, novega sebe. Osebna rast je razvijanje naših potencialov in talentov.


Neobvezno
Ali se strinjate s potencialno javno objavo in odobravate komentiranje s strani obiskovalcev?
Zgoraj navedene podatke spletna stran uporablja za potencialno objavo vsebine, oz. odgovore na vaša vprašanja! Vaš E-naslov ne bo javno objavljen!
Če želite prejemati nove objave na vaš e-naslov, označite pripadajoče polje

Share Button