Poslanstvo

Smisel življenja

 Smisel življenja

  Smisel življenja je najti sebe in zaživeti življenje skladno s svojimi srčnimi željami.  

   Poslanstvo spletne strani in motivacija za njen nastanek izvira iz spoznanja, da vse tegobe tega sveta in njegovega glavnega junaka človeka izvirajo iz izgube stika s samim seboj, bolje rečeno s svojo pravo naravo. Namesto življenja v naši pravi naravi, sledimo resnicam, ki so del kolektivnega mentalnega sistema, prepričanj, predsodkov, verovanj. To so podedovani vzorci vrednot, na katerih temelji človeška vrsta. Lahko bi rekli, da živimo v stanju shizofrenije. Stanje hipnotične uročenosti s strani mentalnih in čustvenih konstruktov, ki nam slikajo realnost, jo filtrirajo oz. izkrivljajo. Smisel življenja ne bomo našli v neki oddaljeni deželi, knjigi ali učbeniku, pač pa v spoznavanju samega sebe in svojega življenjskega poslanstva.

   Razsvetljenje ni nikakršno nadnaravno stanje, temveč naša prava nepogojena narava. Pomeni prebuditev zavesti iz ujetosti v fizično, mentalno in čustveno obliko. Da bi našli smisel življenja, moramo pozorno prisluhniti naši duši in dodobra spoznati naravo naše lastne biti. Šele ko znamo prisluhniti samemu sebi, lahko začutimo po čem hrepeni naše srce. V zmešnjavi naših misli, čustev in podzavestnih vzgibov, bi klic srca oz. naše prave in resnične narave zlahka preslišali. Delovali bi po nareku podzavesti, nezavedno, pogojeno in se znova znašli tam, kjer smo bili že tolikokrat poprej. Ker se z nivoja ujetosti v nezavedne čustveno-miselne strukture ne vidi jasne slike, je smiselno poiskati pomoč pri nekomu ki jo. Alternativno zdravljenje – psihoterapija Smisel življenja

   Naše poslanstvo je, da vam pomagamo. Kako, pa je odvisno od stopnje razvoja, na kateri se nahajate. Posluževali se bomo tehnik ozaveščanja v podzavest odtisnjenih vzorcev travmatičnih dogodkov iz preteklosti. Prebujali bomo speče energije, uspavane potenciale. Spodbujali bomo kreativnost, odstranjevali negativne čustveno miselne vzorce, vas usmerjali in opogumljali, ko boste soočeni s težkim življenjskim položajem, ter vas skrbno in predano usmerjali na pot, ki si jo je izbrala vaša duša. Na pot, ki jo podpira največja in najmočnejša sila v vesolju; ljubezen. Alternativno zdravljenje – psihoterapija Smisel življenja

Share Button